Indhold

Retrieverordbog

Dinny Lunds bog

 

Retrieverordbogen er forfattet af Dinny Lund og venligst lånt fra hendes "Bogen om labrador retriever". Vi takker for forfatterens og forlaget Aschehougs venlige tilladelse.

 

Lettere revidering foretaget af Region Østjylland.

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


  A


 
AA se Albueledsartrose.

 

Adfærd

kan se tilfældig ud, men er i de al­lerfleste tilfælde meget målrettet. Enten udføres adfærden for at opnå en beløn­ning eller for at undgå noget ubehage­ligt. Det første kaldes Positiv forstærk­ning, det andet Negativ forstærkning. Begge dele ser ud til at virke under træ­ning, men prøv at betragte hund og fø­rer lidt nøjere - især i en konkurrence­situation. Der er meget stor forskel på hundens kropsholdning og udtryk, hvis den arbejder for at opnå et gode i mod­sætning til, hvis den arbejder for at und­gå fx et ryk i kædehalsbåndet. Vi holder hund på en helt anden måde end tidli­gere. Både den daglige omgang med hunden og selve træningen er ændret. Kommer der adfærdsproblemer, skal de løses hurtigt. Lad være med ukritisk at lytte til venner og naboers forslag - ville du rette dig efter de samme mennesker, hvis det drejede sig om opdragelse af dine børn? Spørg hellere din dyrlæge og fa en henvisning til en erfaren hunde­psykolog. Problemer skal løses med hjer­nen og ikke ved hjælp af straf.

 

Afføring

fra hunde eller andre dyr er der mange hvalpe, som spiser. Det er vigtigt at forhindre hvalpen i at få smag for det, for det er stort set umuligt at vænne den af med det senere.

 

Afskydende

kryds vil sige, at overlinjen er skrå og faldende ned mod haleroden.

 

Aggressivitet

forekommer heldigvis sjæl­dent. Dårlige oplevelser kan imidlertid gøre enhver hund aggressiv, og det hjælper ikke at straffe hunden. Man kan kun prøve at give den nogle nye, behagelige erfaringer. Hvis en labrador er aggressiv i udstillingsringen eller på markprøve, bli­ver den bortvist.

 

Agility

er en form for ridebanespringning for hunde. Føreren må kun dirigere hun­den ved hjælp af stemmen.

 

Aktivering

Er vigtig. Alle gode hundeejere sørger for, at hunden får mindst en ind­holdsrig tur hver dag, men det er også nødvendigt at hunden bliver mentalt ak­tiveret. Den skal have stillet opgaver, som den kun kan løse ved at bruge sine sanser - navnlig lugtesansen. Gem ting, som hunden skal finde. Spred noget af hundens mad og lad den selv finde det. Der fås også forskelligt legetøj, hvor hun­den skal udføre en handling for at opnå en godbid. En retriever vil imidlertid gerne hjælpe sin ejer, så prøv at finde på et eller andet nyttigt i hus eller have. Lær den for eksempel at rydde sit legetøj væk.

 

Akupunktur

Se Guldakupunktur.

 

Albueledsartrose - AA

Er årsag til halthed på forbenene. Sygdommen menes at være arvelig, og derfor røntgenfotografe­res de fleste avlshunde. Opdeles i graderne: 0 - 1 - 2 - 3, hvor 0 er fri Se OCD

 

Albuer

holdes på plads ved hjælp af musk­ler, da en hund ikke har noget kraveben. Hvis hunden har udstående albuer (som ses ved at forpoterne peger indad), kan det skyldes, at hunden som hvalp ofte er blevet løftet i forbenene. Støt altid hval­pen ved at holde en hånd både under dens bryst og bagdel, når du løfter den.

 

Alger

Er blevet en plage i sensommeren.

Lad ikke hunden bade i vige, bugter eller søer med stillestående vand eller i nærheden af spildevandsudledninger. En algeforgiftning med blågrønne alger er livsfarlig. Græsgrønne alger er blot ulæk­re. Blågrønalgerne optræder både i gif­tige og ugiftige varianter og en art i sam­me sø kan være giftig det ene år, men ikke det næste. Der findes ingen modgift mod giften fra blågrønalgerne.

 

Allergi

Bliver mere og mere almindeligt.

Hunde kan blive allergiske overfor alle de samme ting som mennesker. Lopper er suverænt den hyppigste årsag til hud­problemer hos hunde, så det er vigtigt at undgå dem

 

Alternativ

behandling er enhver form for behandling, som ikke hører til den klas­siske medicinske og kirurgiske behand­ling. Patienten stimuleres til at helbrede sig selv, hvilket blandt andet har den store fordel, at der ikke er nogen bivirk­ninger. Ved behandlingen tages hensyn til kroppens balance og immunsystem. Alternativ behandling bør i dag inddra­ges på lige fod med den almindelige me­dicinske og kirurgiske behandling. Tviv­les der på virkningen af alternativ be­handling, behøver man blot at tale med en af de mange hundeejere, hvis hund er blevet behandlet med Guldakupunktur for hofte- og ledproblemer. Mange dyr­læger beskæftiger sig med disse behand­lingsformer, men der findes også andre behandlere, som ikke er helt så seriøse.

 

Anskudt

kaldes det, når et stykke vildt er blevet ramt, men ikke dør øjeblikkeligt. Det er i denne situation, det er så vigtigt at have en god retriever, der kan finde fuglen og hurtigt bringe den til føreren, som så ender fuglens lidelser.

 

Ansvarsforsikring

er lovpligtig for hunde­ejere i Danmark og kan tegnes i de fleste selskaber.

 

Anmeldelsesblanket

For at stille op til en officiel prøve, skal man indsende en anmeldelsesblanket ca. 5 uger før prøvedato.

 

Apport

kan både være en kommando og selve den genstand (vildt/dummy), som hunden finder og bringer (apporterer). Man ønsker, at en lab straks samler gen­standen op og fortsætter i et godt tempo direkte hjem til føreren. Genstanden må ikke blive smidt på jorden, men skal af­leveres til førerens hånd.

 

A-prøve

er en officiel markprøve, der kun kan finde sted i jagtsæsonen. Den mest almindelige form er en Klapjagt, hvor hund og fører sættes af på post bag skyt­terne og apporterer det nedskudte vildt under opsyn af dommerne. Prøven af­holdes i henholdsvis Åben klasse og Vinderklasse. Resultatet stambogsføres.

 

Avlsklasse

er en udstillingsklasse, hvor en hanhund eller tæve møder med fire stk. afkom. Afkommet skal være udover hvalpealderen og tilmeldt udstillingen.

 

Avlsrestriktioner

vil sige, at der er visse sundhedsmæssige krav, som skal være opfyldt hos begge forældre, for at hvalpe kan blive registreret i DKK. Derfor er det vigtigt straks at søge oplysning hos DKK, hvis du påtænker at lade din tæve få hvalpe. Som hjælp for opdrætterne offentliggør raceledelsen statistikker over resultaterne af disse undersøgelser. Se Databaser.

 

Top


B


Bad

behøver du ikke at tænke på, med mindre din lab har rullet sig i et eller andet ulækkert. Da det jo er en ud­præget vandhund, holder den sig ren ved jævnlige svømmeture. Pelsen må ikke føles blød som nyvasket hår, men skal være forholdsvis hård at røre ved. Derfor skal du heller ikke vaske hunden lige før en udstilling.

 

BARF

er et princip, hvor der fodres med råt kød og friske grøntsager. http://www.barf.dk/

 

Begynderklasse

på markprøve er for hun­de, der er mindst 12 måneder gamle. Klassen bedømmes som en Kvalitetsbe­dømmelse, således at der lægges vægt på hundens naturlige evner og anlæg. Hun­dene bedømmes enkeltvis i Fri ved fod, Ro på post, Markering og Frit søg.

 

Besvimelse

Er idvanligt efter en påkørsel. Tro ikke straks at hunden er død. Måske har den blot fået et chok, men det kan den dø af. Hold den varm, ring til Falck og få hunden til dyrlæge så hurtigt som muligt. Læg mærke til tand­kødets farve. Løft overlæben og tryk fin­geren mod tandkødet. Blodet skal kom­me tilbage i samme øjeblik, du letter trykket. Blegt tandkød er tegn på chok.

 

Betinget refleks

Den russiske nobelprista­ger, Pavlov, blev (0,1920) opmærksom på, at hans hunde reagerede med øget spytafsondring længe før, de skulle fod­res, hvis der blev knyttet en speciel lyd, som fx en klokke til fodringen. Efter no­gen tid forbandt hundene klokken med mad og »tænderne løb i vand" ved lyden, selvom der ikke var mad undervejs. Dis­se principper er gældende for Indlæringspsykologi og bruges i moderne hundetræning. Se Operant indlæring.

 

BIG

Bedst I Gruppen (udstilling). Labra­dor retrievere hører i den nordiske grup­peinddeling til i gruppe 8: Apporterende jagthunde. I England kaldes gruppen: Gundogs.

 

BIR

Bedst I Racen (udstilling). Engelsk

 

BOB

(Best Of Breed).

 

BIS

Best In Show (engelsk, udstilling) = udstillingens bedste hund blandt alle ra­cer.

 

BLP

Bringleistungsprufung, tysk mark­prøve, der svarer til vore B-prøver.

 

Blød mund

Henviser til hundens evne til at bære noget i munden uden at skade det.

 

B-prøve

er en officiel markprøve, der kan foregå på alle tider af året, idet der an­vendes optøet, tidligere skudt vildt. Man prøver at efterligne situationer, som en retriever kan komme ud for på en jagt. Resultatet stambogsføres. B-prøver op­deles i Begynderklasse, Åben klasse, Vinderklasse og Unghundemesterskab.

 

Brugschampion

bliver en retriever, hvis den har mindst to 1. vinderplaceringer med dommercertifikat på B-prøve og mindst en 1. vinderplacering med dom­mercertifikat på en A-prøve. Herudo­ver skal hunden have opnået mindst en 2. præmie på en officiel udstilling.

 

Brugshundeklasse

For at deltage på ud­stilling i denne klasse, skal hunden have bestået sin Brugsprøve. I brugshunde­klassen gives certifikat til vinderen, hvis kvaliteten er god nok.

 

Brugsprøven

er vigtig, fordi den skal være bestået, hvis hunden skal deltage i mark­prøve eller i brugshundeklasse på udstil­ling. En labrador skal være mindst otte måneder gammel på prøvedagen. Prøven omfatter almindelig lydighedsdressur, en enkelt apportering med siddende afleve­ring og en prøve af, om hunden er Skudfast. Prøven er officiel og stam­bogsføres. Den kan aflægges i forbindel­se med alle DRK's skuer, udstillinger og markprøver.

 

Brækket hale se watertail.

 

Bytte

Det er normalt en diskvalificerende fejl, hvis hunden bytter vildt på Mark­prøve. Bytte bruges også om den ting (vildt, dummy eller andet), som hunden har samlet op.

 

Top


C


CACIB

Certificate d'Aptitude au Cham­pionat Internationale de Beaute = Certi­fikat til internationalt eksteriør champi­onat.

 

CACIT

Certificate d' Aptitude au Cham­pionat Internationale de Travail = Certi­fikat til opnåelse af internationalt jagtbrugs championat.

 

Cataract

Grå stær. En større eller mindre uklarhed i øjets linse. En af de øjensyg­domme, hvor en bekæmpelse er sat i gang i et samarbejde mellem DKK, specialklub, opdrættere og Den Danske Dyrlægeforenings panel af øjendyrlæger. Det gør ikke ondt på hunden at have ca­taract, men hunden risikerer at blive blind. Hvis en hund har arvelig cataract, bør den ikke anvendes i avl.

 

Certifikat

(cert) gives på særlige, officielle udstillinger i brugshundeklassen til l. vinderen - både i han- og tæveklassen ­hvis dommeren finder, at hundens kvali­tet gør den værdig til det. På officielle markprøver (A-prøver, B-prøver) gives certifikat til l. vinderen i vinderklasse, hvis kvaliteten af hundens arbejde er godt nok. På markprøve gives kun et certifikat uden hensyn til hundens køn eller tidligere opnåede certer.

 

CH: Champion

Foran CH er der nogle bogstaver, der henviser til hvilket cham­pionat, hunden har. I stambogen skrives CH efter det lands bogstaver, hvor championatet er vundet. Efter særlige regler kan der også søges om titlen: In­ternational champion (INT CH).

 

Championklasse

I championklasse på ud­stilling deltager hunde, der har opnået et nationalt eller internationalt champio­nat.

 

Chesapeakebay Retriever

Chesapeaken stammer fra USA. Den er en kraftig, robust apportør, og med sin højisolerede pels kan den arbejde i vand i selv de koldeste vintermåneder. Intelligent, og arbejdsivrig. God familiehund, som elsker sin familie, men dog jagt højere. Pelsen er kort og tyk, findes i flere farvevarianter.

 

Chok se Besvimelse.

 

CK

Certifikat kvalitet. Gives både på udstilling og markprøve til hunde, hvis kva­litet eller præstation berettiger til Cer­tifikat. På markprøve gives CK kun i vinderklasse, mens det på udstillinger kan gives i alle klasser bortset fra hval­peklassen.

 

C-prøve

er en uofficiel Markprøve, som ikke stambogsføres. Selve prøven afvik­les efter samme principper som en B-­prøve.

 

Curlycoated Retriever

Curlyen har en god næse og fremragende markeringsevne. Den har stor personlighed, og knytter sig tæt til sin ejer. God til at forsvarer sit hjem og sin familie. Pelsen er tæt og krøllet, farven er sort eller brun.

 

Top


D


Danmarks Jægerforbund

har et stort antal lokale jagtforeninger, regioner og kredse, hvor der også afholdes træninger og prøver for forskellige hunderacer.

 

Dansk Hunderegister

registrerer alle hun­de i Danmark, hvilket siden 1993 er lov­pligtigt for hunde over fire måneder. Hunden skal være mærket enten ved Tatovering eller ved indsprøjtning af en godkendt Mikrochip under huden. http://www.hunderegister.dk/

 

Dansk Hundestambog

er den af den inter­nationale hundeorganistation, FCI, an­erkendte Stambog. I Danmark er det DKK, der fører stambogen.

 

Dansk Kennel Klub (DKK)

stiftet 1897, er Danmarks største organisation af hun­deejere. Klubbens formål er at skabe in­teresse for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde og varetage hundeeje­rens og hundens almene interesser i samfundet. DKK er det danske medlem af den internationale hundeorganisation, FCI og fører Dansk Hundestambog ­den af FCI anerkendte stambog. DKK er desuden paraplyorganisation for 70 race­specialklubber med tilsammen ca. 77.000 medlemmer. DKK registrerer præmier (udstillinger, brugs- og mark­prøver, lydigheds- og agilityprøver m.m. samt tilbyder træning til disse arrange­menter), avlsgodkendelser, HD-status samt står for bekæmpelsesprogrammer af sundhedsmæssig art som fx øjenun­dersøgelser. DKK udgiver medlemsbla­det, HUNDEN, og konsulent og infor­mationstjenesten giver gratis råd og vej­ledning i alle spørgsmål vedrørende hunde. DKK's 'Barn og hund' arrangementer foregår rundt om på landets skoler, hvor DKK's instruktører lærer børnene, hvor­dan man omgås hunde uden at blive bidt. http://www.dansk-kennel-klub.dk/

 

Databaser

http://www.labrador-retriever.dk/ er den naturlige danske side at starte med. Her er alle de oplysninger, som racele­delsen finder relevante. Bl.a. de vigtige sundhedsmæssige resultater af under­søgelser vedrørende HD, AA og øjen­undersøgelser. På http://www.dansk-kennelklub.dk/ findes blandt andet Indekstal for HD. Begge steder er der den aktuelle hvalpeliste, som ikke er ens, da der stilles forskellige krav til forældredyrene. Andre links er fx den svenske kennelklubs side, http://www.skk.se/ samt http://www.rasdata.nu/labrador/

 

Danmarks civile Hundeførerfore­ning,

DcH stiftet 1937, er en landsdækkende forening. Alle slags hunde kan gå til træ­ning hos DcH, der har forskellige træ­ningsprogrammer fx lydighedsdressur, agility, spor- og forsvarsopgaver. http://www.dch-danmark.dk/

 

Diarre

er ikke ualmindeligt, selvom de fleste hunde oftere kaster op, hvis de har spist noget, de ikke kan tåle. Se Op­kastning. Hvis der er blod i diarreen, bør du søge dyrlæge med det samme. Er det en hvalp, der har diarre, søges altid dyr­læge straks, da hvalpe let bliver dehydre­rede.

 

Dirigering

er en af disciplinerne i åben- og vinderklasse på Markprøve. Hundeføre­ren får at vide, hvor der i terrænet er fal­det/udlagt en fugl. Hunden har ikke set noget, så det er føreren, der ved hjælp af sin stemme, fløjte og forskellige fagter skal dirigere hunden hele vejen ud til stedet. For at gennemføre en perfekt di­rigering kræves det, at hunden er Stop­lydig.

 

Diskvalificerende fejl

på markprøve er fx: Nægte at gå i vand, gentagen piben, gen­tagen knaldapport og aggressiv adfærd.

 

Distraktion

forekommer på markprøve, hvor der kastes en fugl tæt ved hunden, mens den er i gang med at apportere et stykke vildt. Hunden skal fuldføre ap­porteringen af det, den først er sendt ud efter og må ikke smide apporten for at bytte til en måske mere fristende di­straktion.

 

Diætmad

er f.eks. velkogte grødris med kogt kylling eller fisk. Dyrlægen sælger diæt­mad både på dåse og som tørfoder.

 

Dansk Jagthunde Registrering. DJR

 

DK BR CH

Dansk Brugschampion.

 

DK CH

Dansk Champion.

 

DK J CH

Dansk Jagtchampion.

 

DK L CH

Dansk Lydighedschampion. DKK: Dansk Kennel Klub

 

Dobbelt champion

eller dual champion er uofficielle betegnelse for en hund, der både er brugs- og udstillingschampion. Den korrekte titel er DK CH, DK BR CH (engelsk: CH and FT CH). Der har kun været otte danske dobbelte champi­ons i alt. Den seneste var helt tilbage i 1970'erne.

 

Dobbeltpels

er et af de meget karakteristi­ske træk for en labrador. Det vil sige, at den foruden de lidt hårde dækhår også skal have en blød, vandskyende under­uld. Det er ikke hårene, der beskytter mod kulden, men den luftkappe, som ligger mellem uldhårene. Luft er en dår­lig varmeleder og derfor beskyttes lige så effektivt mod for høje varmegrader. Hvor god pelsen er til at holde vand ude, opdager man, når hunden skal va­skes.

 

Drillerier

Forstår en hund ikke. Selv den fredeligste hund kan komme til at nappe et barn i fingerne for at få fat i den bold, som barnet drillende lader som om, det vil kaste.

 

Drivjagt

er betegnelsen for den form for jagt, hvor deltagerne deles op i to hold, som skiftes til at gå igennem og drive en såt, mens det andet hold står for i skyt­tekæde.

 

Dansk Retriever Klub, DRK

stiftet 1959, er en specialklub under DKK og arran­gerer blandt andet officielle udstillinger, brugs- og markprøver. Klubben er delt op i regioner, og i disse arrangeres træ­ning til alle arrangementerne. http://www.dansk-retriever-klub.dk/

 

Dansk Racehunde Union, DRU

stiftet 1937, er landets næststørste hundeorga­nisation og internationalt anerkendt gen­nem sit medlemskab af UCI (Union Canine Internationale). Medlemmer af

DRU kan ikke optages i DRK, da retrieverklubben er tilsluttet DKK som er en konkurrerende forening til DRU.

 

Drægtighedsperioden

er 62-64 dage.

 

Dual-Purpose

Vil sige til to formål. En la­brador med det rigtige, racetypiske udse­ende og Temperament vil også kunne hævde sig på en jagtdag eller på mark­prøve, hvis den har fået fornuftig træ­ning, og den superdygtige jagt- og mark­prøvehund skal også være i besiddelse af de vigtigste træk: Temperament, dobbelt pels, forholdsvis små poter og den tykke, runde odderhale.

 

Dummyer

en genstand af en sådan størrel­se, blødhed og vægt, at den illuderer et stykke vildt, som hunden glad vil appor­tere. En dummyskyder er et apparat med en knaldindsats, der sender en dummy længere ud, end man kan kaste. Dummyer bruges til træning. Bruges også til Working Test.

 

Dyrefondet

af 1973 organiserer blandt an­det forebyggende dyreværnsarbejde og informationsvirksomhed for at skabe større forståelse for familiedyrenes vil­kår. http://www.dyrefondet.dk/

 

Dyrehospitalet

i København har døgnvagt for akutte patienter. http://www.dik.dk/ . I Jyl­land har Herning Dyrehospital døgn­vagt. http://www.herningdyrehospital.dk/

 

Dyrlægen

Kan bruges til meget andet end vaccinationer og til at kurere sygdomme. Spørg din dyrlæge til råds om fodring, pasning, ormekur og forebyggende sund­hedsundersøgelse. Dyrlægen oplyser ger­ne hvilke dyrlæger, der kan tilbyde Al­ternativ behandling. http://www.netdyredoktor.dk/

 

Dyrenes Beskyttelse

Foreningen til Dyre­nes Beskyttelse har konsulenttjeneste og

driver dyrehospital, dyreambulancer og flere Internater. Hjælp hjemløse hunde ved at give et bidrag på giro 237-1200. http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/

 

Dæmpende signaler

er et sæt af signaler, som er beregnet til at virke neddæm­pende på den anden part. Hunden bru­ger dem både over for mennesker, og når den møder andre hunde. Eksempler på dæmpende signaler er at gå langsomt, vende hovedet væk, smaske, gå i legestil­ling, logre med lav haleføring eller vende siden eller bagparten til. Hvis du for ek­sempel bliver utålmodig og råber højt, fordi hunden ikke kommer hurtigt hjem, når du har kaldt på den, vil din voksen­de irritation straks få hunden til at sende dæmpende signaler til dig. Det bevirker, at den går endnu langsommere eller i en bue hen imod dig. Det er bedre at tale venligt til hunden.

 

Dårlig ånde

Se Tænder.

 

Top


E


Ectropion

Udadvendt øjenlåg. Modsæt­ning til Entropion.

 

Eliteprøve

Afholdes en gang om året på jagt i slutningen af sæsonen. Kun l. vin­deren offentliggøres, og vedkommende tildeles certifikat, hvis kvaliteten er høj nok.

 

Entropion

Indadvendte øjenlåg, som med­fører kronisk irritation og tåreflåd fra øjet på grund af de indadkrængende øjenhårs berøring af selve øjet. Hunden bliver ikke blind, og man kan effektivt kurere lidelsen ved en simpel operation.

 

Epilepsi

kan både skyldes en ubalance/de­fekt i signalstofferne i hjernen og følger­ne af en læsion i hjernen. Der findes både arvelig og ikke arvelig epilepsi. Normalt tilrådes sterilisationikastration af den angrebne hund, som i de fleste tilfælde kan leve godt resten af sit liv stort set uden anfald, hvis den undgår den stress, som uundgåeligt følger med løbetid, parring, drægtighed og fødsel.

 

Eye-wiped

kalder man det forsmædelige for en hund, at en anden finder vildt på det sted, hvor den første søgte forgæves.

 

Top


F


Farven

For Labrador skal være ensfarvet, sort, gul eller brun. En lille hvid plet på brystet er dog tilladt. Den gule farve kan variere fra lys flødefarvet til ræverød. Nedarvning af pelsfarve er ret komplekst, men det er nu muligt ved hjælp af en gentest at for­udsige om en sort avlshund også har an­læg for gul og/eller brun pelsfarve. Den sorte farve er dominant over gul. To gule labradorer får altid gule hvalpe. Der er flest sorte labradorer. En svensk statistik udarbejdet for et par år siden viser 74 % sorte, 19 % gule og 7 % brune. Det svarer formentlig også til farvefordelingen for de danske labradorer.

 

FCI: Federation Cynologique Internatio­nale

er den internationale hundeorgani­sation, som DKK er tilsluttet. Blandt de vigtigste opgaver for FCI er påvirk­ning af EU i Bruxelles i hundespørgs­mål, påvirkning af Europarådet i dyre­spørgsmål, europæisk PR, støtte til de­mokratisk organisationsudvikling i Østeuropa og dyrebeskyttelsessamarbejde. FCI er ansvarlig for Standarderne, for bekæmpelse af arvelige sygdomme, for reglerne for internationale udstillinger og meget mere.

 

Fedtstoffer

kan der ofte være for lidt af i tørfoder af hensyn til foderets holdbar­hed. EFA-olier er vigtige flerumættede fedtsyrer, som hunden ikke selv kan dan­ne og derfor skal have tilført. Hvis fedt­indholdet er større end 10 % i foderet, kaldes det et højenergifoder.

 

Field Trial

Markprøve

 

Fisk

er et glimrende foder, men benene skal fjernes, fordi de ændrer konsistens ved kogning. Det gælder ikke Tørfisk, der kan gives direkte fra pakningen.

 

Flatcoated Retriever

En flat er en glad og venlig familiehund med et godt temperament. Den bør dog ikke anskaffes pga. sit kønne udseende, da det er en meget aktiv hund, som gerne vil med på jagt. Pelsen er lang med faner på ben og hale, farven er sort eller brun.

 

Fløjten

Er næsten uundværlig. Fløjtesigna­ler er præcise og positive forstærkninger, som kan afgives inden for en meget kort tid.

 

Flåt se Skovflåt.

 

Fod

det vil sige den Fært, som en An­skudt fugl afsætter, når den løber i skjul. Hunden følger foden, udtrykkes det.

 

Formel I

En uofficiel betegnelse på en labrador, der er avlet på engelske/irske markprøvelinjer. Hunden vil i reglen være lidt mindre og mere spinkel end en lab af udstillingstype. Den er hurtig og kan fx let springe over et hegn uden at sætte poterne på, hvilket ser imponeren­de ud på prøver og vil være en stor be­hagelighed for føreren på jagter. Det er forkert umiddelbart at slutte, at hvis en labrador er lille, spidssnudet og grim, er det en formel I. Labradorer af anden avl kan også have mangler sammenlignet med Standarden. Sammenligningen med bilsportens formel I er imidlertid logisk nok, for ligesom der er forskel på at køre en VW og en Porsche, stilles der også særlige krav til den, der ejer en for­mel I jagtlab.

 

Forsikring

er først og fremmest den lov­pligtige ansvarsforsikring, der kan tegnes det sted, hvor familien har sine øvrige forsikringer. En særlig figurantforsikring er normalt ikke nødvendig for labrado­rer, der trænes efter DRKs forskrifter. En række forsikringsselskaber tilbyder Sygeforsikring, hvilket normalt kræver, at man tegner ansvarsforsikringen i det samme selskab.

 

Fransker

kalder man det, når forpoterne peger udad, og hunden virker kalve­knæet. Hvis det ikke skyldes dårlig byg­ning, og hvalpen er under 7-8 måneder, kan det i reglen rettes ved at give min­dre foder.

 

Fri ved fod

vil sige, at hunden - uden snor - skal kunne gå med sit hoved tæt ved førerens venstre knæ. Den skal fortsætte med at gå på dette sted, selvom føreren passerer tæt forbi andre hunde, og hun­den skal sætte sig uden særlig komman­do, så snart føreren stopper op. Fri ved fod vises ikke blot i lydighedskonkurren­cer, men også på brugs- og markprøve. Går hunden 'af hånd' er det diskvalifice­rende i kvalitetsklasserne.

 

Frit søg

er en disciplin på Markprøve. Hverken hund eller fører ved, hvor vild­tet er faldet/placeret, men hunden skal systematisk og selvstændigt afsøge et udpeget område og apportere det, den fin­der. I begynderklasse søger hunden alene, mens den i åben og vinderklasse skal arbejde sammen med en eller flere andre.

 

FT: Field Trial

Markprøve.

 

Fuldfoder

er færdiglavet tørfoder, som ikke behøver anden tilsætning end vand og evt. Fedtstof

 

Fældetid

For en labrador er hele året. Forår og efterår fælder den særlig meget. Både sorte, gule og brune fælder. Den sorte lab får ofte et brunt skær i fældeperio­den, mens den brune kan få flere uskøn­ne farver. Den gule skifter ikke så meget udseende.

 

Fært

benyttes som betegnelse for den duft, et dyr efterlader.

 

Førerhund

er en af de opgaver, som en lab egner sig til. Med sit fornuftige tempera­ment har den alle forudsætninger for at blive den blindes uundværlige hjælper.

 

Top


G


Galop

er anderledes for hunde end for he­ste, idet hundens galop har to svævemo­menter. Hundens galop er firtaktet og mere springende, mens hestens galop er tretaktet (undtagen i væddeløbstempo). Hundens galoptakt er fx venstre bagben, højre bagben, svævemoment, venstre forben, højre forben, svævemoment. Skal det gå rigtigt stærkt, galoperer hun­den krydsgalop, idet den for eksempel går venstre galop på forbenene og højre galop på bagbenene. Ellers kan den ikke få plads til bagpoterne, da hundens ryg krummer langt mere end hestens.

 

Gen

Arveanlæg.

 

Godbidder

Se Guf.

 

Golden Retriever

En middelstor hund med et venligt og roligt sind. Pelsen er lang med faner på hale og ben, farven kan variere fra helt lys til mørk gylden. Populær familiehund.

 

Græs

ofte langt græs, som hunden specielt udvælger og spiser. Af og til kaster hun­den op bagefter, men det sker langtfra altid. De lange græsstrå passerer lige igennem hunden, da dens korte tarm ikke har enzymer til at udnytte rå grøn­sager grøn­sager. Desværre risikerer hunden samti­dig at få de bittesmå snegle i sig, som spreder de farlige Hjertellungeorm.

 

Guf

Kan være mange ting. Ved indlæring af nyt anvendes helt specielt lækre godbid­der, som hunden kun får i forbindelse med træningen. Brug små, bløde godbid­der, som er hurtige at spise, så hunden ikke glemmer, hvad den fik godbidden for. Fx lever, der koges og tørres i ovn. Ligeledes ost, kylling, frikadeller eller 'Toppings'. Hvis hunden skal have en pille, ryger den nemt ned, når du gem­mer den i en smule leverpostej, ost eller dåsemakrel i tomat.

 

Guldakupunktur

Akupunkturbehandlin­ger anvendes mere og mere til behand­ling af hunde. Især i forbindelse med hofteledsdysplasi HD og osteoehon­drose OCD har der været gode resul­tater med guldakupunktur, der går ud på at indlægge små stykker guld i akupunk­turpunkterne omkring hofteleddet. Der er ingen bivirkninger ved behandlingen, der har vist sig at være smertestillende i en sådan grad, at hunden i løbet af få dage virker fuldstændig smertefri, selv om den forinden har været afhængig af smertestillende medicin. Da de små stykker guld lægges ind ved hjælp af ka­nyler, er der ikke tale om en større ope­ration.

 

Top


H


Halthed

En hund vil halte, hvis noget gør ondt på den, når den bevæger sig. Den vil forsøge at skåne det ben, der er smer­ter i, og lægger derfor mere vægt over på de tre andre ben. Det ses bedst i trav. Hvis en hvalp viser halthed, vil det i reg­len være, når den er mellem fem og otte måneder, da det er i den periode, den vokser mest.

 

Handler

Den, der viser hunden frem for dommeren enten på udstilling eller på prøve.

Has

Leddet på bagbenet. Også i dette led kan en ung hund få OCD.

 

Hazel

Hasselnød, nøddebrun. Dette er den korrekte farve på labrado­rens øjne uden hensyn til pelsfarven.

 

HD: Hofteledsdysplasi

En tilstand, hvor hofteskålen og HD, men løshed i leddene kan ses alle­rede i 2-4 måneders alderen, hvor det kan måles med den metode, der kaldes PennHIP. Sygdommen skyldes en kom­bination af arv, fodring og motionering. Lettere tilfælde af HD kan udvikle sig til alvorlige ledforandringer, hvis hunden bliver for tung. Diagnosen kan kun stil­les ved røntgen, og der er forskellige gra­der af HD. Tidligere anvendtes en ti­trinsskala fra Al til E2. I april 2000 skif­tedes til en femtrinsskala, A, B, C, D og E. Heritabiliteten af HD angives til omkring 0,40. Mange forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at få sygdommen. Der er ingen sammen­hæng mellem dårlige hofter og dårlige albuer «OCD). Der findes flere måder at behandle HD på. Især Guldaku­punktur har vist sig meget effektiv. På http://www.labrador-retriever.dk/ findes en oversigt over fotograferede labradorer. Fra januar 2004 kan afkom kun stam­bogsføres, hvis begge forældre før par­ring er HD-fotograferet. Der kan ikke stambogsføres afkom efter forældre med HD-status D eller E.

 

Heritabilitet

Arvelighed eller arvbarhed. Begreb, der anvendes i genetikken for ar­velighed af målbare træk. Heritabiliteten er et udtryk for, hvor meget af den fæ­notypiske variation, som skyldes arvelig variation. Det angives med et tal, der kan variere mellem 0 og 100 %.

 

Hjerteorm

Eller franske hjertelunge orm.

I de senere år er et stigende antal hunde her i landet blevet smittet med hjerte­orm. Det skyldes, at en stor del af de danske ræve er smittet. Smitten kommer ikke fra hund/ræv til hund, men via en snegl idet denne er såkaldt mellemvært for hjerteorm. Her er ikke tale om store skovsnegle, men de bittesmå snegle på størrelse med et nipsenålehoved, der sid­der bag på græsstrå. Spiser din hund græs, vil den være i farezonen. Sympto­merne er hoste, dårlig kondition, lunge­betændelse og lidt ud over almindelig træthed. Diagnosen stilles ved at under­søge hundens afføring, og det er vigtigt at stille diagnosen tidligt, for at der ikke skal ske uoprettelig skade på hjerte og lunger. Der kan ikke forebygges, da or­mene så kan udvikle resistens over for kuren. Få rutinemæssigt undersøgt en afføringsprøve.

 

Hormonmåling

Ved at undersøge en blod­prøve fra en løbsk tæve, er det muligt i løbet af få timer at få svar på, hvor stort indholdet af progesteron er. Derved ved man med sikkerhed, hvornår der sker ægløsning, og det optimale parringstids­punkt kan fastsættes indenfor 24-48 ti­mer. Der tages en blodprøve på ca. nien­dedagen og derefter hver anden dag, indtil koncentrationen af progesteron har oversteget et bestemt niveau.

 

Hundegalskab se Rabies.

 

Hundeskove

findes der nu 58 af i Dan­mark. I disse skove må hunde gå uden snor, men ejeren skal have kontrol over hunden, for hundeejerens ansvar efter hundeloven gælder selvfølgelig også i hundeskovene

 

Hundesyge

er en frygtet, dødelig sygdom, som der heldigvis kan vaccineres imod. I mange år hører man ikke noget til syg­dommen, men pludselig opstår en epi­demi. Hundesyge skyldes en virus, som der ikke er nogen effektiv behandling mod, så derfor er det vigtigt at også den ældre hund får sin årlige vaccination.

 

Hvalp

regnes en labrador for at være, indtil den er fyldt 9 måneder. På udstilling 6-9 måneder, idet hvalpe under 6 måneder kaldes for babyhvalpe.

 

Hvalpeliste

vil sige en dagsaktuel liste over opdrættere, der enten venter hvalpe eller har usolgte hvalpe. Listen kan re­ re­kvireres hos DKK eller DRK. http://www.1abradorhvalpeliste.dk/.

 

Hårdmundet

kalder man det, hvis hunden tager for hårdt på vildtet. Er der således hul i en fugl på en Markprøve, vil dommeren normalt straks bortvise hun­den, og på privat jagt skal man ikke for­vente en ny invitation.

 

Top


I


ID-mærkning

og registrering er lovpligtig for alle hunde i Danmark. Hunden skal desuden bære et halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og fulde adresse. Skiltet skal vise, hvem der har ansvaret for hunden. Fra hvalpen er fire måneder gammel skal den være identitetsmærket enten ved en Tatove­ring eller med en Microchip.

 

Indavl

defineres som »avl mellem indivi­der, der er tættere beslægtet end racens gennemsnit«. Det betyder, at i nogle ra­cer vil parring af to hunde med fælles oldeforældre være indavl - i andre ikke.

I almindelighed opfatter man indavl som for eksempel mor og søn eller bror og søsterparringer. Det er ikke i sig selv ska­deligt. De fleste racer er opstået på den­ne måde, men naturligvis skal de hunde, der anvendes, være disponerede for øn­skede og ikke for uønskede egenskaber/ træk, da det ikke blot er de iøjnefalden­de fortrin, der konsolideres, men også svaghederne. Man kan ikke opnå frem­gang i avlsarbejdet, uden at slægtskabet mellem de enkelte hunde langsomt øges. Det er derfor ikke muligt fuldstændigt at undgå indavl. Som hovedregel bør man ikke parre tættere end fætter/kusine, hvilket giver en forøgelse af indavlsgra­den på 6,25 %. Længere tids indavl vil medføre en såkaldt 'indavlsdepression', der betyder, at frugtbarhed og livskraft nedsættes. Indekstal, Linjeavl og Udavl.

 

Indekstal

Tal, der på en enkel og oversku­elig måde forsøger at angive en hunds avlsværdi i forhold til andre hunde af samme race. Indekstallene fremkommer som en indirekte vurdering, idet man samler så mange oplysninger om hun­den, som det nu er muligt. Hvis man for eksempel vil bedømme risikoen for, at en bestemt hunds afkom vil få HD, er det ikke nok kun at se på hundens eget HD-resultat. Man får en mere sikker vurdering, når man i beregningen af in­dekset også medregner bedømmelser af dens forældre, søskende og eventuelle afkom. Jo højere tal, jo stærkere vil egenskaben slå igennem. Derfor skal man vælge avlsdyr med høje indekstal og stor sikkerhed for tallet.

En eventuel avlspartners indekstal kan fås hos racele­delsen. Summen af forældrenes indekstal divideret med to skal mindst være 100. Indeks under 100 viser, at hundens avls­værdi er ringere end gennemsnittet. Sik­kerheden bør være 0,75 eller højere.

 

Indlæringspsykologi

vil sige, at man får et individ (hunden) til at udvikle en ad­færd eller lære en ny, fordi den har gjort sig nogle erfaringer. Der tales om klas­sisk betingning, som er den gammeldags opdragelse, for eksempel: »Hvis du ikke gør ... , så sker ... « og operant beting­ning, hvor nogle ting, som hunden gør af sig selv, belønnes - oftest med godbid­der. Shaping og Klikkertræning.

INT CH:International champion.

Regler­ne fastsættes af FCI. Hunden skal først være blevet national (dansk) champion.

 

Insektstik

Kan duppes med salmiakspiritus.

Hvis hunden er stukket i munden (sav­ler), bør man lade en dyrlæge se på hun­den hurtigst muligt. Nogle hunde reage­rer meget voldsomt over for insektstik og bør derfor også til dyrlæge. Reagerer din hund allergisk, bør du have noget medicin liggende, da insektstik jo ofte sker på ferie eller på en prøve, hvor man er langt fra sin dyrlæge.

 

Inseminering

Kunstig overførsel af sæd fra en hanhund til tævens livmoder. Efter at der kan udføres en Progesterontest af tæven, er det blevet nemmere at få suc­ces ved inseminering af sæd fra en han­hund, som måske bor i et helt andet land.

 

Internat

Dyrenes Beskyttelse råder over et antal internater over hele landet, hvor mere end 1000 hunde hvert år finder et nyt hjem. Måske er ejeren blevet syg eller er død - en familie skal skilles, et familiemedlem udvikler allergi, og så kan man ikke beholde hunden. For at sikre at hunden kommer til det rigtige hjem, bliver både de tidligere og de kommende ejere grundigt udspurgt. http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/

 

Top


J


Jagtegenskaber

er et begreb, som anvendes lidt efter forgodtbefindende. En retrie­vers jagtegenskaber er ikke de samme som en ulvs, selvom ulven er forfader til hunden. Hundens jagtiver udløses ved synet af vildt, men af en retriever ønsker man, at den ikke selv går på jagt, men roligt venter ved siden af sin fører, indtil den får besked på at Apportere. Den skal derefter villigt aflevere sit bytte.

 

Top

 


K


Kalk/calcium

Vil sige kalkforbindelser. For­holdet mellem calcium og fosfor er lige så vigtigt som mængden. Hvalpe skal have l % calcium og 0,8 % fosfor. Ældre hunde ca. det halve. Forsøg udført af National Research Council har vist, at overdosering med calcium kan føre til forstyrrelse i skelettets udvikling, hvilket kan medføre invaliderende knogle- og ledlidelser. Alene en dosis på tre gange det normale calcium kan give katastrofa­le resultater på blot 100-130 dage.

 

Kastration

er en mindre operation af en hanhund, hvor dens testikler og bitestik­ler fjernes. Hunden bliver i reglen mere rolig, fordi den efter en periode ikke er seksuelt tiltrukket af tæver. Det er en meget stor fordel, at en kastreret han­hund yderst sjældent får problemer med prostata.

 

KBHV 04

Københavnsvinder (udstilling) efterfulgt af året, hvor sejren blev op­nået.

 

Kejsersnit

foretages, hvis fødslen ikke kan komme i gang på en naturlig måde.

 

Kennelhoste

smitter fra hund til hund og giver som oftest kun lidt ubehag hos den ramte hund, der hoster et par gange og måske har lidt feber en enkelt dag, hvil­ket ikke får ejeren til at reagere. Imidler­tid bør sygdommen tages alvorligt, for den kan følges af et bakterieangreb og en mere voldsom hoste, som kan blive årsag til blivende skader på lungerne og derfor være livstruende for især mindre hvalpe og ældre hunde med hjertepro­blemer. Den kan ramme hunde i alle al­dre. Der er flere forskellige virustyper, så derfor er det ikke muligt helt at undgå kennelhoste ved vaccination. Den type, der hedder parainfluenza, kan vaccina­tionen dog give en effektiv beskyttelse overfor. Begynd med at købe hostestil­lende medicin, der sælges i håndkøb, for eksempel noskapin (l tablet pr. 10 kg hund). Fortsætter hosten, må dyrlægen konsulteres.

 

Kennelnavn

er beskyttet af DKK og kan kun benyttes af ejeren. Det er ingen ga­ranti for kvalitet, men naturligvis for op­drætterens interesse for racen, hvilket i sig selv bør være en kvalitet. Hvis op­drætteren ikke har et kennelmærke, må hvalpen kun få et navn i et ord, og det må ikke indeholde mere end 30 bogsta­ver. Kun ca. 20 % af de labradorhvalpe, der registreres hvert år hos DKK, har et kennelnavn.

 

KIP

er forkortelse for »Kan Ikke Præmie­res«. KIP anvendes, når en hund af en eller anden grund ikke kan bedømmes på udstillingen. Måske fordi hunden pludselig er blevet Halt. Det ville give et falsk billede, hvis hunden fx fik en 3. præmie, da den måske er særdeles vel­bygget.

 

Klap hunden

Det er sundt. Menneskets blodtryk falder, kolesterolet høvles væk, og immunforsvaret styrkes, når man er i nærheden af sit kæledyr, og her taler vi endda ikke om nytten af den friske luft og motion, der også følger med at være hundeejer. Det må heller ikke være så dårligt at være hund i dagens Danmark, for når børn leger far, mor og barn ses det ofte, at det er mere populært at være hund end far. Også socialt har det stor betydning at have en venlig hund, idet ellers ensomme mennesker let kom­mer i snak med andre hundeejere.

 

Klapjagt

Er en meget almindelig jagtform, hvor 'klapperne' går igennem en såt og driver vildtet frem mod kæden (rækken) af skytter, der står for. Hund og fører sættes af på post bag skytterne og ap­porterer det nedskudte vildt.

 

Klikker

Er en lille plasticæske til at holde i hånden. Den er forsynet med en metal­plade, der giver et klik, når man trykker på den. Flere og flere adfærdsbehandle­re, trænere og hundeejere vælger at bru­ge klikker som signal til indlæring af øvelser.

.

Klikkertræning

er en måde at træne på, hvor man ser efter ønsket adfærd, som kan belønnes. Der straffes aldrig. Det re­volutionerende er; at man ved hjælp af et bestemt signal (klik) straks fortæller dyret, at det har gjort en ting rigtigt og derfor kan forvente en godbid. Succesen med klikkertræning hænger nøje sam­men med den belønning, som hunden associerer lyden med. Klik og beløn har vist sig effektivt som indlæringsmetode til så forskellige dyr som delfiner, katte, mus og høns. Der er stort set ingen grænser for, hvad man kan lære dyrene ved hjælp af klikkeren, som derfor an­vendes både til lydighedstræning, mark­prøvetræning, agility og til træning af narkotikahunde og servicehunde til han­dicappede. Det er en form for

 

Knaldapport - tyvstart

vil sige, at der er faldet et stykke vildt, hvilket får hunden til at stikke af efter det uden at afvente førerens signal og uden at reagere på fløjte eller tilråb. Det er en Diskvalifi­cerende fejlmarkprøve, men ses ofte på praktisk jagt, hvor det kan være hundens eneste chance for at nå en anskudt fugl.

 

Kohas

vil sige, at haserne er indaddreje­de og peger mod hinanden. Ses lettest på poterne, som ligesom knæleddene pe­ger udad. Det tæller som fejl på udstil­ling, men en dygtig Handler og lidt Ringtræning kan i mange tilfælde lære hunden at stå korrekt.

 

Kompensationsavl

er parring af individer, der skal kompensere for hinandens 'fejl'. Hvis tæven har en fejl, kan man undgå denne hos hvalpene ved at parre med en hanhund, der er kendt for at kunne for­bedre netop den fejl, som tæven har. Hvis tæven for eksempel har en lidt lang ryg, er det ekstra vigtigt, at hanhunden har en korrekt ryglængde. Det er en fejl at anvende en hanhund med en kort ryg.

 

Kondition

En labrador er typemæssigt en jagthund, som skal kunne arbejde og derfor have en god kondition. Bevægel­serne skal være spændstige og jordvin­dende, men ikke specielt elegante, da det først og fremmest er en fortrinlig svømmehund.

 

Konkurrencebedømmelse

foregår på markprøver blandt alle vinderklassens deltagende hunde. På udstilling skal flere betingelser være opfyldt, blandt andet skal hunden have opnået l. præmie i den forangående kvalitetsbedømmelse.

 

Krave

til at forhindre hunden i at slikke på et sår, kan man ofte låne hos dyrlægen. Der er dog ikke noget, der får en labra­dor til at se mere ulykkelig ud, end hvis den skal gå med en stor krave. Er såret på maven, er en gammel T-shirt lige så god. Du kan også prøve at lave en stiv flip af pap. Flippen skal være knap så bred, som halsen er lang. Sæt den rundt om hundens hals med tape.

 

Kritik

er en dommers kortfattede, skriftlige fremhævelse af væsentlige fordele og mangler ved hundens eksteriør (Udstil­ling) eller træning (Markprøve), som hun eller han opfatter dem.

 

Kryds

Benævnelse på kropsstykket fra lænden til haleroden.

 

Kryptorchid

Hanhund, hvor enten kun den ene eller ingen af testiklerne befin­der sig i normal position i pungen, når hunden er otte måneder gammel. Lidel­sen er arvelig og bestemt af et Gen i hundens arvemasse. Det er et recessivt gen. En labrador kan ikke bestå brugs­prøve eller præmieres på udstilling, hvis den er kryptorchid, og dens eventuelle hvalpe kan ikke stambogsføres.

 

Kuld

Helsøskende i samme alder benævnes som kuldsøskende eller et hvalpekuld.

 

Kvalitetsbedømmelse

finder sted på udstil­ling, hvor grundlaget for bedømmelsen i den indledende klasse er racens Markprøve foregår ligeledes en kvali­tetsbedømmeise, men i dette tilfælde af hundens præstation i forhold til de op­stillede krav.

 

Kødben

gerne rå - skal være fra kalv eller okse. Giv rørknogier, der er så sto­re, at de ikke kan sluges. Kødben inde­holder ikke i sig selv noget, som en hvalp ikke lige så godt kan få på anden vis, men de er gode som underholdning og især fine til at rense tænderne. Nogle voksne hunde kan ikke tåle kødben.

 

Kønsmoden

bliver hunden i 8-10 måne­ders alderen, hvor tæven for første gang kommer i løbetid, mens hanhunden begynder at løfte ben og interessere sig særlig meget for tæver i løbetid.

 

Top


L


Labrador Retriever

Labradoren fås i sort, gul og brun, og pelsen er kort og tæt. Den er nem at dressere. Dens primære opgave er at apportere nedskudt fuglevildt, såvel fra vand som fra land.

 

Labradoodle

Resultatet af et forsøg på at kombinere labradorens lærevillighed og venlige sind med pudlens pels, som ikke fælder. Det lyder som en vittighed, men der foregår faktisk seriøse forsøg på dette af hensyn til de mange, der har allergi.

Der er også lavet forsøg med bl.a. Golden Retriever - Goldendoodle.

http://www.dogbreedinfo.com/labradoodle.htm

 

Ledmus se OcD.

 

Legetøj

kan for eksempel være paprøret fra køkkenrullen, knudereb, steriliserede marvben og kraftigt gummilegetøj til hunde. Tyggeben fungerer samtidig som tandrensemiddel.

 

Linjeavl

er den avlsform, der benyttes mest. Det vil sige avl på beslægtede individer, men med en større generationsforskel end ved indavl. Den forfader, som gen­tages i stamtavlen, bør være af særlig god kvalitet, da allerede tilstedeværende an­læg bliver forstærket. Derfor vil alle op­drættere anvende linjeavl i en vis udstræk­ning, så snart de har opnået at fremavle den type labrador, de har drømt om.

 

Lopper

er Danmarks mest udbredte hus­dyr. Lopper hørte man aldrig om tidlige­re, hvor de fleste hunde boede ude i hundegårde. Lopperne døde, når det blev koldt om vinteren. Men da hunden kom ind i varmen, fik lopperne perfekte levemuligheder. Uanset hvor godt du be­handler din hund, kan den blive smittet med lopper fra andre hunde, katte eller ræve. Lopperne lægger æg, som falder ned overalt, hvor hunden færdes, både på tæpper, i sprækker i gulvet og i ha­ven. Loppen suger blod af hunden, hvil­ket fører til kløe, sår og at hunden taber noget af pelsen. Hunden risikerer at bli­ve allergisk over for loppeangrebene. Det bedste er at forebygge problemet med et af de mange gode midler, der findes i vore dage.

 

Lovende CL

Kvalitetspræmiering i hval­peklasse på skue og udstilling. Svarer til 2. præmie.

LPl, LP2 og LP3 er DKK's lydighedsprø­ver klasse 1, 2 og 3.

 

Lænden

skal være kort, men stærk.

 

Løbetid

kommer en tæve i med mellem fire og otte måneders interval, idet det dog er konstant for den enkelte tæves vedkommende. Normalt kommer den første løbetid i 8-10 måneders alderen. Det er vigtigt at holde tæven under streng kontrol i løbetiden, der kan deles op i perioderne forbrunst, brunst og ef­terbrunst. Forbrunst varer ca. 9 dage. Kønsåbningen hæver, og der kommer blodigt udflåd. Under brunsten, der lige­ledes varer 9 dage, bliver tæven interes­seret og vil tillade hanhunde at parre hende. I denne periode ændrer udflåddet farve og bliver mindre blodigt. Ca. 18-19 dage fra løbetidens første dag går tæven over i efterbrunst og efterhånden forsvinder tiltrækningen af hanhunde.

En tæve i løbetid må gerne deltage på udstillinger her i landet. Hun kan også godt gå op til brugsprøve, men efter at alle andre er færdige. På markprøve har en løbsk tæve imidlertid ingen adgang.

 

Top


M


Markering

er en disciplin på Markprøve. Hunden ser og hører fuglen falde og sendes umiddelbart derefter ud for at Apportere. Hunden skal løbe direkte til faldstedet uden svinkeærinder.

 

Markprøver

afholdes af DRK. Om efter­året foregår en hel del af prøverne i for­bindelse med jagt - A-prøver, mens der både forår og tidligt efterår afholdes et stort antal B- og C-prøver fordelt over hele landet.

 

Masse

er vigtigt for en labrador, der skal være robust bygget med god dybde og stor ribbenshvælving, hvilket ikke må forveksles med fedme.

 

Matadoravl

beskriver det fænomen, at en enkelt eller nogle få hanhunde pludseligt bliver meget populære og derfor bruges til et meget stort antal tæver. Det vil medføre, at næste generation alle er mere eller mindre i familie med hinan­den, og der bliver risiko for indavl. Det er naturligvis især slemt for små racer, men også i labradoravlen er det vigtigt at bevare den genetiske mangfoldighed. En hanhund bør således ikke - i hele sin levetid - blive far til mere end 25% af det gennemsnitlige antal hvalpe, der registreres hvert år.

 

Mellemklasse

Udstillingsklasse for hunde fra 15 til 24 måneder.

 

Mikrochip

er mere skånsom for hvalpen end tatovering. Chip'en kan dog kun aflæses ved hjælp af en særlig scanner, mens tatoveringen kan ses af enhver med det blotte øje. Alle danske hunde skal være mærket og registreret i Dansk Hunderegister, inden de er fire måneder gamle.

 

Molarer

Bageste kindtænder med en for­holdsvis jævn tyggeflade. Se tænder.

 

Motion

er der ikke nogen grund til at spe­kulere på det første halve år, hvor hval­pen bruger al sin energi på at vokse, lege og komme ud på små lufteture. Hjernen bør dog have lidt motion ved forskellige øvelser, for eksempel ved at lade hunden bruge næsen til at finde små gemte hun­dekiks eller legetøj. Når hunden er ble­vet lidt ældre, bør den hver dag have mulighed for ca. en times motion uden at være i snor. Helst på områder hvor der er noget at snuse til, og hvor der er mu­lighed for at møde andre venligtsindede hunde på dens egen alder. Lejlighedsvise svømmeture er god motion, mens cykel­ture skal vente til labradoren er helt ud­vokset og mindst et år gammel. Og der skal hele tiden tages hensyn til hunden, der kan tage varig skade af at blive slæbt med i snor ved siden af cyklen.

 

Motivation

Hvis man føler sig motiveret til at gøre noget, så gør man det også bedre. Lækre godbidder er motiverende, men det vil en kastet dummy også være for en lab. Hvis hunden ved, at den får lov til at hente den senere, kan den godt finde sig i, at der er en anden hund, der får lov at hente dummyen først.

 

Mælk

kan give Diarre. Surmælksproduk­ter som A-38, Gaia og kærnemælk er derimod godt for hunden.

 

Måltider

hører til dagens højdepunkter, så hvorfor ikke give hunden to, hvis det passer ind i den daglige rytme? Hvalpen skal have fire, hvilket efterhånden sættes ned til tre eller to, når den er omkring et år gammel. Giv aldrig mad lige før en træning.

 

 

Top


N


Narkohund

kaldes den hund, der er spe­cialtrænet til at finde indpakket eller skjult narkotika. I EU bruges stort set kun labradorer til at finde hash, heroin,. LSD, opium, morfin og kokain. Det er naturligvis lettere for hunden, hvis det drejer sig om at finde en større mængde narko, men alligevel er det de hunde, der finder de store portioner, der beundres mest.

 

Negativ forstærkning

er udtryk for en træningssituation, hvor hunden straffes ­for eksempel ved et kraftigt ryk - hvis den trækker for hårdt i snoren. N år du får besked på at vise, hvem der er leder, er det næsten altid baseret på negativ forstærkning. Det var tidligere meget brugt i hundetræning, mens man i de senere år mere bruger

 

Neglene

skal holdes korte og bør derfor kontrolleres et par gange om måneden, især hvis hunden mest bevæger sig i sko­ven eller på et andet blødt underlag.

 

Top


O


OcD - Osteochondrose

er en samlet be­tegnelse for flere forskellige ledsygdom­me, der optræder i hundens vækstperio­de. OcD kan ramme de fleste led i kroppen, men optræder især i skulder­ og albueled, og ofte vil der i leddet sidde et stykke brusk som en 'mus'. De første symptomer i form af halthed ses, når hvalpen er 5-7 måneder, da det er i den periode, hunden vokser mest. Tidligere troede man, at alt for tunge, eventuelt overfodrede unghunde var specielt ud­satte for denne skade, men nu ved man, at skaden i lige så høj grad rammer de ofte meget slanke 'jagtlabradorer' . Der skal være arvelige anlæg for at sygdom­men kan opstå, men det er sandsynligt, at lidelsen forværres ved kraftig fodring. OCD kan være så stærkt indvaliderende, at hunden må aflives. Diagnosen kan kun med sikkerhed stilles på grundlag af røntgenbilleder.

 

Odderhalen

Er et kendetegn for labradoren. Sel­ve halen skal være tyk ved roden og gradvist spidse til. Den er dækket af kort, kraftig og tæt pels hele vejen rundt.

 

Officielle prøver

eller udstillinger vil sige, at resultatet noteres i hundens stambog. I praksis foregår det via

Dommere på officielle prøver og udstillinger skal være autoriserede, hvilket vil sige, at de har bevist deres evner.

 

Opdrætsklasse

En Konkurrenceklasse på udstilling bestående af fire hunde af samme race, der er opdrættet af den samme opdrætter. Mange mener, at de fire hunde, der er mest ensartede, også vil være den bedste samling. Sådan er det imidlertid ikke, idet det naturligvis er kvaliteten af hver enkelt hund i sam­lingen, der er afgørende. Vinderen af op­drætsklassen er den samling, der består af de bedste individer. Der tages ikke hensyn til, om hundene har samme farve.

 

Opdrættervejviser

fås hos DKK. I dette hæfte står en stor del af de registrerede opdrættere, der regelmæssigt har hvalpe. Opdrætterne har betalt for en plads i hæftet og er ikke specielt anbefalet af klubben. De har dog forpligtet sig til at følge visse grundregler for opdræt og salg af hvalpe, og der har ikke været ret­tet nogen berettiget kritik af den måde, de har grebet det an på.

 

Operant indlæring

betyder, at en vis ad­færd bliver forstærket og derved indlært. Når man prøver at lære hunden et eller andet, vil den lære det både hurtigere og bedre, hvis der sker noget positivt umid­delbart efter handlingen. Hunden tilby­der selv en adfærd, som man kan vælge at markere med klik og belønning. Der­ved forstærkes reaktionen, så den vil være mere tilbøjelig til fx at sætte sig hurtigere næste gang. Klikkertræning og Positiv forstærkning.

 

Opkastning

Er ikke ualmindeligt. Hunde er vældig gode til at kaste op, og det be­høver ikke at være tegn på noget alvor­ligt, hvis hunden ellers ser rask ud. Især hvalpe har det jo med at undersøge, gna­ve i og sluge mange mærkelige ting. Hvis det ikke er en voldsom opkastning, hvor hunden virker meget syg, kan du starte med i det første døgn at sulte hunden og i stedet med en ske eller en engangs­sprøjte (uden spids) give den kogt, afkø­let vand tilsat 1 spiseskefuld druesukker og l teskefuld køkkensalt pr. liter væske. På grund af væsketabet bør hunden have mindst 70-80 ml væske pr. kg kropsvægt pr. døgn. Når opkastningerne er ophørt, gives diætrnad. Først efter et par dage kan man gradvist gå tilbage til den kost, som hunden har været vant til at spise. Er der gentagne opkastninger eller blod i opkastet, er det en sag for dyrlægen, og her er det vigtigt, inden du ringer til dyr­lægen, at du har noteret dig hundens al­mene befinden, hvornår og hvad den har kastet op og dens temperatur.

 

Opkneben

vil sige, at buglinjen er optruk­ket i nyrepartiet.

 

Ormekur

Næsten alle hvalpe har orm, og derfor har opdrætteren allerede nået at give ormekur to gange. Regn med at hvalpen skal have ormekur igen. Tal med dyrlægen, når du alligevel skal have hvalpen vaccineret.

 

Ost

Hører til blandt livretterne. Brug den som andre godbidder. Det er en gammel skrøne, at ost skulle skade hundens lug­tesans.

 

Osteochondrose se OcD.

 

områdefløjt

Fløjtesignal som bruges når hunden er i området hvor apporten ligger.

 

Opsamling

På større jagter inviteres hundeførere og deres hunde på opsamling. Når jægerne har skudt, sendes hundene ud for at samle vildtet op.

 

Overspringshandling

Når hunden føler sig usikker eller presset af en situation f.eks. under træning, kan den lave en overspringshandling. Det vil sige, at den pludselig giver sig til at udføre en ny handling. At gabe, klø sig, ryste sig, slikke sig om munden, i en træningssituation kan være en overspringshandling.

 

Overbygget

kaldes det, hvis hundens bag­part er højere end forparten. Ofte vil den tillige være rethaset.

 

Overlinje

Er hundens silhuet fra nakke til halerod.

 

Top


P


Parring

bør ikke finde sted, før tæven er fuldt udviklet, hvilket vil sige omkring to år gammel. En Progesterontest viser, hvornår i løbetiden det er det optimale tidspunkt for parring. Husk før parring at kontrollere hos Avlsrestriktio­ner.

 

Parvovirus diarre

er en virusinfektion, der i høj grad er livstruende for hvalpe. Det tilrådes at vaccinere hvalpen første gang, når den er syv uger, mens den stadig er hos opdrætteren. Hold altid øje med, om hvalpen har diarre.

 

Pasgang

er en totakts rullende bevægelse, hvor skiftevis de to venstre og de to høj­re benpar samtidig rører jorden (som hos en kamel). I modsætning til trav, som også er totaktet, men hvor det er de diagonale benpar, der sættes samtidig i jorden. Da en brugshunds bevægelser er af stor betydning, skal hunde på udstil­ling altid vises i trav.

 

PennHip

er en ny metode til tidlig scree­ning for HD. Der bruges et røntgenbil­lede af hofterne under træk, hvilket op­nås ved at presse hundens bagben imod to barrer, der anbringes mellem hundens ben. PennHip fokuserer på ledløshed og ikke HD i traditionel forstand. Denne ledløshed kan måles, fra hvalpen er ca. fire måneder.

 

Pigment

Farvekorn i huden og hårene.

Når en gul lab ser ud til at have mascara om øjnene, er det pigmentet i huden, der skinner igennem, fordi hårene ikke sidder så tæt på dette sted. Den har in­gen sorte hår.

 

Piller

Er nemme at give en retriever. Gem den i noget Guf.

 

Pinde

Kast aldrig en pind. Mange labber er kommet alvorligt til skade med sår i tunge, gane eller svælg, fordi de bliver for ivrige. Tag en bold med eller træn med en Dummy.

 

Positiv forstærkning

vil sige, at man beløn­ner hunden for alt det, den gør rigtigt, hvilket vil få den til at gentage den ad­færd, der udløste belønningen. Modsæt­ningen er Negativ forstærkning. Se også Klikkertræning og Operant indlæring.

 

Poterne

skal hverken være små, runde kat­tepoter eller store flade harepoter, men en harmonisk mellemting, der er i stand til at åbne sig, når terrænet kræver det.

 

P-piller

er ikke velegnede til hunde, mens P-sprøjter er effektive, når man kender det nøjagtige interval mellem løbetider­ne. Der kan dog komme komplikationer især med svulster i mælkekirtlerne på et senere tidspunkt. Det er langt bedre at sterilisere tæven, hvis hun alligevel ikke skal have hvalpe.

 

PRA - Progressiv Retinal Atrofi

er en re­cessiv, arvelig defekt med visse varianter, blandt andet den, der kaldes generalise­ret PRA (GPRA). Der sker lidt efter lidt et svind af nethinden og dens synsceller. Sygdommen kan ikke helbredes, hvis de­fekten først er indtrådt, og efterhånden vil hunden blive blind. Derfor har DKK's avls­restriktioner. Undersøgelsen bør genta­ges, da sygdommen kan vise sig sent i hundens liv. Ramte dyr, deres forældre og deres eventuelt allerede producerede afkom, som alle er kendte anlægsbærere, må ikke anvendes i avl. Der foregår på verdensplan et stort videnskabeligt ar­bejde for at kortlægge det gen, der er år­sag til PRA. Det ser ud til, at man er tæt på en troværdig test, men der er endnu visse uoverensstemmelser mellem resul­taterne fra de to firmaer, der på bag­grund af en blodprøve tilbyder at afgøre, om en hund er anlægsbærer. http://www.optigen.com/

 

Premolarer

Forreste kindtænder, der bru­ges til at gennemskære, dele og holde fast. Der bør i alt være 16 premolarer, men det er ikke helt ualmindeligt, at hunden mangler en eller flere af disse tænder. Enkelte dommere er ivrige med at kontrollere disse tænder, men i racens hjemland, England, tager man det ikke så nøje, hvis blot hundens bid er et sak­sebid, som der står i standarden.

 

Progesterontest

anvendes til at bestemme den bedste dag for Parring. En simpel blodprøve viser progesteronindholdet.

 

Proportioner

Forholdet mellem hundens enkelte kropsdele og bygningstræk.

 

Prægning

hedder det, når et ganske ungt dyr for eksempel lærer hvilken art, det tilhører. Fra en hundehvalp er godt tre uger gammel, skal den også præges på mennesker. Det vil sige tages lidt væk fra sine søskende kort tid hver dag, hvor man både holder om den, leger og snak­ker med den, til den slapper helt af. Sker det først efter otte ugers alderen, vil hvalpen aldrig få det rigtige forhold til mennesker. Prægningsperioden regnes for at være fra hvalpens fjerde til 11-­12te leveuge, og i denne periode er det vigtigt, at opdrætteren sørger for grad­vist at vænne hvalpene til så meget som muligt af det, som den voksne hund senere vil møde i tilværelsen. Fx børn, radio, støvsuger og andre støjende ting.

 

Præmiering

1., 2. og 3. præmie) gives både på skuer, udstillinger og prøver. En 1. præmie ledsages i reglen af en præ­miegenstand, og ved officielle arrange­menter registreres alle hundens præmie­ringer hos DKK. Her kan der også be­stilles en Edb-udskrift over en hunds præmieringer, og man behøver ikke at være ejer af hunden for at få udskriften.

 

Pulsen

føles bedst ved at sætte pegefinge­ren på indersiden af hundens lår mellem de store lårmuskler eller lægge håndfla­den på venstre side af brystkassen. Puls­slaget er normalt omkring 80 gange i minuttet. Større hunde har færre puls­slag end små.

 

Top


Q


 

 

Top


R


 Rabies - hundegalskab

er en virussygdom, der angriber nervesystemet. Sygdommen kan ramme både dyr og mennesker, hvil­ket er grunden til, at den er så frygtet. Vaccination er meget effektiv, og derfor har de fleste lande særlige bestemmelser vedrørende indrejse af hunde. Sygdom­men er ikke set i Danmark i mange år.

 

Racepræg

vil sige, at labradoren skal ligne en labrador og ikke nogen anden race.

 

Racestandard se Standard.

 

Redningshund

Hund, som er uddannet til at søge efter mennesker for eksempel i ruiner efter naturkatastrofer.

 

Rejse til udlandet

Hvert land har bestem­te regler om indførsel af hunde, så check i god tid. Reglerne kan ses på denne web adresse: http://www.foedevarestyrelsen.dk/ImportEksport/Rejse_med_kaeledyr/forside.htm

 

Retrievereksem

er en anden betegnelse for vådeksem (hot spot), som en labrador er særlig følsom over for, fordi den er så langhåret, at lidelsen nemt breder sig i huden, uden at det opdages. Eksemen fremkommer navnlig om sommeren, hvor hunden ofte bader.

 

Reglement

for udstillinger og skuer samt lydighedsprøver og agility fås hos DKK, mens reglement for markprøver fås hos DRK.

 

Retrievere

er jagthunde, der er specialise­rede i arbejdet efter skuddet. De finder det døde eller anskudte vildt og bringer det tilbage. Deraf navnet, der er udledt af det engelske ord, retrieve, som bety­der apportere eller genfinde. Fem racer hører under DKK og har fælles Brugs­prøve og Markprøver.

 

Ringtræning

Undervisning i hvordan hun­den skal stå og bevæge sig på en udstil­ling - i en udstillingsring - for at vise sig så godt som muligt.

 

RJK: Retrievernes Jagthunde Klub

Hunde­ne stambogsføres i DJR, der er en kon­kurrerende klub til DKK og ikke aner­kendt af FCI. Hunde, der er stambogs­ført i DJR, kan derfor ikke deltage på hverken DKK eller DRK's prøver og udstillinger. Imidlertid er der mulighed for at få hunden overført til en DKK ­stambog, hvis den opfylder visse krav.  

 

Ro på post

er en vigtig disciplin, som hun­den viser ved at blive siddende roligt på trods af, at der måske bliver skudt rundt om den, der falder vildt/dummyer ned og andre hunde får lov at apportere. Hunden må hverken pibe eller gø, for slet ikke at tale om at rejse sig, når den er beordret til at sidde. Naturligvis skal selve apporteringen også foregå i stilhed.

 

Ros

kan gives både med stemmen, ved klik, ved klap foran på brystet - ikke klask i ribbenene - og i form af Guf. Ros skal falde indenfor et splitsekund for at have nogen virkning. Derfor er Klikkertræning så effektivt.

 

Ryglinjen

skal under bevægelse (set fra si­den) forblive i samme niveau og må ikke svinge op og ned. Når der tales om, at ryggen skal være forholdsvis kort, gæl­der det ikke bryst/ribbenspartiet, men lænden. Krydset skal også være langt.

 

Top


S


Saksebid

vil sige, at fortænderne i over­munden kun lige går ud over og berører fortænderne i undermunden. En labra­dor skal have saksebid.

 

Schweiss

Betyder blod. En schweisshund er en specialtrænet hund, der er i stand til at følge sporet efter et dyr, der er an­skudt eller påkørt. Føreren skal have jagttegn for at kunne aflive dyret på ret­te måde. Hunde, der har bestået en sær­lig prøve, kan optages i schweissregistret, der er en oversigt over de hunde og føre­re, der kan tilkaldes i de særlige tilfælde.

 

Senior

Hunde i alderen fra syv til ti år. Servicehunde er hunde, som er specielt uddannet til at hjælpe bevægelseshæm­mede. De kan lære utrolig mange ting, som har speciel betydning for netop det menneske, de skal hjælpe.

Shaping

Betyder formning. Det bruges i indlæringssituationer navnlig i forbindel­se med k1ikkertræning. Man belønner straks, der er det mindste tegn på en til­nærmelse til det ønskede mål. Det nås gradvist. Man hverken tvinger eller hjæl­per hunden til at vise en bestemt ad­færd, men venter, indtil hunden gør no­get i den retning af sig selv. Derved be­varer hunden sin motivation og udfører adfærden med glæde.

 

Skovflåt

Ofte kaldet tæger. I højt græs, skov­bund og på buske sidder skovflåten og venter på forbipasserende ofre. Får den lov at bide sig fast, vil den straks begyn­de at suge blod og så er der stor risiko for, at den samtidig overfører forskellige, yderst farlige bakterier. Det gælder der­for om hurtigst muligt at fjerne tægen. En tægetang (eller et 'koben') gør det nemmere at få tægen med alle dens ben ud i hel tilstand og forhindrer, at du kommer til at røre ved eventuelt inficeret blod. Der findes midler, der dryppet i nakken på hunden, får ca. 90 % af tægerne til at dø, inden de når at bide. Dermed er der heller ikke så stor risiko for, at hunden slæber tæger med hjem, som går på andre af familiens medlem­mer. Det virker samtidig mod lopper, men det er ikke ligegyldigt, hvilket pro­dukt du bruger, da ikke alle midler egner sig, hvis din hund ofte går i vandet.

 

Skud fast

er det modsatte af skudræd

 

Skudræd

vil sige, at hunden er bange for skud eller andre høje og pludselige lyde. En labrador, hvis forældre har været brugt til jagt eller markprøve, vil aldrig være født skudræd. Mange begynder derfor så småt at støje lidt samtidig med, at den unge hund får mad. Så vil den ef­terhånden opfatte den støj som noget, der fører noget rart med sig.

 

Skuer

er beregnet til at præsentere nye ejere og hunde for udstillingssporten på en afslappet måde, idet resultaterne ikke er officielle.

 

Skulderen

skal være skrå og tilbagelagt, idet skulderbladene skal pege bagud og op imod hinanden. Når hunden står stil­le - hvilende lige meget på alle fire po­ter - bør skulderblad og overarm mødes i en ret vinkel (90 grader).

 

SL

Særdeles Lovende. Karakter i kvali­tetsbedømmelse i hvalpeklasse på skue og udstilling. Svarer til l. præmie.

 

Slagsmål

er sjældne, men kan lige så vel opstå mellem to tæver som mellem to hanhunde.

 

Slankemad

Et såkaldt 'light' foder har et nedsat kalorieindhold i forhold til almin­delige fuldfodertyper, men dog ikke så få kalorier som et slankefoder. Især for en ældre hund er det vigtigt, at den kan føle sig mæt uden at tage på, og derfor bruger man også gerne et 'senior' foder.

 

Spor

Egner en retriever sig selvfølgelig også til med sin fremragende næse. Det er mest i jagtforeningerne, der arrangeres spor­træning. Dog har mange DRK regioner taget sportræning på programmet.

 

Stambogen

fra DKK er beviset på, at en hund er raceren, og at både dens far og mor er registrerede. Den er hundens ID ­kort og en betingelse for at være med på prøver og udstillinger arrangeret af DKK og DRK.

 

Standard

er den beskrivelse af racen, som ligger til grund for al eksteriørbedøm­melse. Standarden er fastlagt af kennel­klubben i det land (England), som reg­nes for racens hjemland. En standard omfatter ikke blot tilfældige eksteriør­krav, men er sammensat sådan, at hun­den kan udføre det, netop den race er bestemt for. Derfor omfatter standarden for labrador, der jo er en jagthund, også det temperament, der passer til dens ar­bejde. Det er standarden, der sikrer ra­cens kontinuitet. Men den enkelte hund skal vurderes som en helhed, og nogle fejl eller fortrin er mere væsentlige end andre. Det er op til dommeren at vurde­re, hvor meget en fejl skal trække fra i forhold til de mange gode træk, som hunden viser.

 

Stopfløjten

er et signal til hunden: "Stop det, du er i gang med, se på mig og af­vent yderligere besked"

 

Stoplydig

vil sige, at hunden øjeblikkeligt reagerer på stopfløjtet.

 

Straf

Må aldrig være tæv eller spark.

Hæver du stemmen virker det som en straf En labrador vil altid gøre sit yder­ste for at behage, så vær sikker på at hunden virkelig er ulydig, før du straffer. Husk, at straf ikke er en hjælp, hverken når hunden skal lære noget eller blot samarbejde.

 

Størrelse

på en labrador bør ifølge stan­darden være 56-57 cm for hanner og 54-56 cm for tæver. Højden måles fra det højeste punkt på skulderkammen (manken) lodret ned til jorden. Hunden skal stå med vægten fordelt ligeligt på alle fire poter, når den måles.

 

Sundhed

omfatter hele hundens udseende og har ikke noget at gøre med, hvorvidt snuden føles kold eller ej. Hunden virker sund, hvis pels og øjne er blanke, hun­den har god appetit, lyst til at lege og en temperatur mellem 37,5 og 39 c.

 

Sygeforsikring

Vil ofte være en fornuftig investering. Så behøver du aldrig at vælge den billigste løsning, men kan vælge den klinik, hvor din hund får den bedste behandling. Der vil normalt være en selvrisiko på forsikringen, men en dyr­lægeregning kan meget vel løbe op i sto­re beløb, hvis hunden for eksempel skæ­rer en dyb flænge i en trædepude eller får et alvorligt maveonde, som kræver behandling i en weekend. Spørg din dyr­læge til råds om hvilket selskab, du skal vælge. Sygeforsikringen dækker normalt ikke behandling af sygdomme eller ska­der, der er opstået inden forsikringens ikrafttræden, herunder medfødte og ar­velige lidelser som f.eks. hofteledsdysplasi eller forebyggende undersøgelser og be­handlinger. Heller ikke fødselshjælp er normalt dækket.

 

Sår

kan være svære at se i labradorens tæt­te pels, som yder god beskyttelse. Medi­cinskabet bør indeholde klorhexidin til afvaskning og sårpudder til at holde så­ret tørt. Hvis såret er dybt, er det nød­vendigt at opsøge dyrlægen, fordi hun­dens hud og pels let skubber sig så me­get væk fra såret, at det er svært at ren­se. Se krave.

 

Såt

er et afgrænset jagtområde, hvorfra vildtet klappes eller trykkes ud mod skyttekæden.

 

Top


T


Tandvisning

foregår, når udstillingsdom­meren kontrollerer hundens tandsæt.

 

Tangbid

vil sige, at bidfladerne på tænder­ne i over- og undermund rører hinanden som en tang. Det gør det nemt for hun­den at fange lopper, men en lab skal alt­så have saksebid.

 

Tatovering

eller mærkning med microchip er lovpligtigt.

 

Temperamentet

er af altafgørende betyd­ning for en labrador. Den skal være ner­vefast og have et venligt sind. Det hand­ler ikke om, hvorvidt hunden kan lide alle mennesker og dyr, men det er vig­tigt, at den kan arbejde under psykisk pres på prøver og praktisk jagt. En typisk labrador er både intelligent og har et stærkt ønske om at behage. Den må hverken være aggressiv eller sky.

 

Temperatur

tages med et digitaltermome­ter. Kom lidt vaseline på spidsen af ter­mometeret, før det ind i endetarmsåb­ningen og hold det der, til termometeret bipper. Normaltemperaturen er 37,5 -­39°C - altså lidt højere end mennesker. Hvalpe har endda lidt højere temperatur end voksne hunde. Vær opmærksom på, at hunden kun har mulighed for at sæn­ke kroppens temperatur ved at halse (tungen ud af munden), da den kun har enkelte svedkirtler på poter, i armhule og lyske. Derfor skal den altid have ad­gang til friskt vand. Se varme.

 

Terrænskift

vil sige, at der for eksempel går en sti, vej eller grøft igennem det område, hvor hunden skal søge efter dummyer/vildt. Det kan også bare være et markskel med anden bevoksning. Hvis hunden enten ikke er særlig rutineret eller særlig ivrig, vil den være tilbøjelig til at lade terrænskiftet være den natur­lige afgrænsning til det frie søg, så den bliver på den side, hvor den blev sendt ud. På

 

Testikler

Hos hanhunde skal begge testik­ler være helt udviklede og ligge normalt i pungen, senest når hunden er otte måneder gammel. Se Kryptorchid.

 

Trampejagt

er en enkel form for jagt, idet vildtet flyver op, når jægeren går frem gennem terrænet. Trampejagt kan også forekomme på markprøver med koldt vildt eller dummyer. Det er en form for markering, som bliver lidt sværere for de fleste, fordi alle hundene bevæger sig fremad i terrænet Knaldapport.

 

Trav

Er en totakts, diagonal bevægelse. Hunden sætter skiftevis højre forben/venstre bagben og venstre forben højre/bagben samtidig i jorden. Travbevægel­sen skal være naturligt fremadgribende, parallel og uden høj knæaktion. For at opnå bæring og ligevægt er det vigtigt, at baglemmerne føres lige så langt frem under hunden, som de svinger bagud. Når dommeren på en

udstilling beder om at se hundens bevægelser, menes der altid trav.

 

Tyggegummi

fjernes lettest fra poterne med æter. Eller prøv med en god negle­lakfjerner. Aldrig terpentin.

 

Tynd mave se Diarre.

 

Type

kan defineres som summen af de egenskaber, der gør, at en labrador netop ser ud som en labrador og ikke nogen anden race. I mange lande er der udpræ­get typeforskel mellem udstillings- og markprøve/jagt-hundene. DRK søger at mindske denne forskel ved at kræve mindst 2. præmie i modsat disciplin for opnåelse af Championat.

 

Tæger se Skovflåt.

 

Tænderne

Skal være sunde og stærke.

 

Tandstillingen

skal være saksebid. Mælketænderne (28 stk.) skiftes ud med de blivende tænder (42 stk.) i perioden fra hvalpen er fire til syv måneder gam­mel. Hold øje med at mælketænderne falder ud, da det blivende tandsæt kan skades, hvis en tand bliver siddende for længe. Den voksne hunds tandsæt bør regelmæssigt ses efter for tandsten, som kan skyldes en forkert sammensætning af foderet. Det er særlig ydersiden af tænderne, der er udsat, så køb en finger­tut hos boghandleren og en speciel hun­detandpasta hos dyrehandleren og gå i gang med at gnubbe en gang om ugen, så tænderne forbliver sunde. Et af de første symptomer på tandsten er dårlig ånde. Det blivende tandsæt består i hver kæbehalvdel af seks små fortænder, to hjørnetænder og otte premolarer (forreste kindtænder). De bageste kindtænder, kaldet molarer, er der fire af i overmun­den og seks i undermunden.

 

Tørfisk

elsker alle hunde, men det er nær­mest proteinbomber i forhold til den samme mængde fisk. Læg posen et døgn i fryseren for at dræbe eventuelle orme­æg.

 

Tør pels

Skyldes ofte mangel på fedtstoffer i maden.

 

Top


U


Udavl

eller udkryds er det modsatte af indavl. Det er vigtigt ved udavl at væl­ge to hunde af samme type, da resulta­tet ellers bliver helt uforudsigeligt. Er du ny som opdrætter, gør du klogt i at hol­de dig til linjeavl.

 

Udstilling

er en eksteriørbedømmelse af hunden, men det er efterhånden tillige en sport.

 

Unghund

regnes en labrador for at være på udstilling, når den er mellem 9 og 18 måneder. Unghundemesterskab er for hunde under 24 måneder.

 

Unghundemesterskab

afholdes hvert år i august måned af Dansk Retriever Klub - Region Østjylland. Mesterskabet er en konkurrence for retrievere under 24 måneder med DKK stambog.

Unghundemesterskabet består typisk af 6 poster, hvoraf de 5 første er markeringsposter. Post 6 er et frit søg. På de 5 markeringsposter stiger sværhedsgraden fra en kort landmarkering til en dobbelt markering på land og vand.

Ved belastende fejl - knaldapport, fugl på jorden, gøen, piben etc. - mister fører sit nummerskilt og er ude af konkurrencen.

 

Top


V


Vaccinationer

Og revaccinationer skal overholdes. Det er frygteligt at se sin hund blive syg og måske dø af en syg­dom, der kunne have været undgået, men det bør være lige så slemt at være årsag til at andre smittes. Hvalpe er særligt udsatte. Hundens aktuelle vacci­nationsattest skal vises for at få adgang til træningspladser, udstillinger og prøver i DKK of DRK regi.

 

Vand

Skal hunden altid have adgang til at drikke. Friskt. vandskålen kan efterhånd­en få grimme rande, der dog nemt fjer­nes med en blanding af husholdnings­eddike og skurepulver. Med hensyn til badevand har labradoren sin egen opfat­telse af, hvad der er lækkert.

 

Varme

Lad ALDRIG en hvalp sidde alene i bilen, hvis det er varmt. Heller ikke selvom vinduet står lidt åbent, og den har vand. Hvalpen bliver overophedet i løbet af utrolig kort tid. Desværre dør hvert år hunde, fordi de er blevet efter­ladt i en varm bil. Måske har bilen stået i skygge, men solen har flyttet sig. Et godt råd er at tage en stor portion fryse­elementer, som lægges i bilen. De er især effektive, hvis hunden er i bur. Placer dem over buret med et håndklæde øverst. Da kulden synker til bunds, vil temperaturen hos hunden ofte være sænket med adskillige grader i forhold til temperaturen i resten af bilen.

 

Vejsalt

Kan irritere den sarte hud mellem trædepuderne. Skyl poterne med lun­kent vand ved hjemkomsten og/eller smør med lidt potevoks inden.

 

Veteran

er en udstillingsklasse for hunde, der er fyldt 10 år. På markprøver kan der være andre alderskriterier.

 

Vinderklasse

A-prøve er for hunde, der er mindst 20 måneder og som har opnået mindst en 1. præmie i åben klas­se både på B- og A-prøve. Vinderklasse på B-prøve er for hunde, der er mindst 20 måneder og som har opnået mindst to 1. præmier på A- eller B-prøve.

 

Vinkler

findes i skulderens møde med overarmen og dennes med albuen, samt ved hoftens møde med bagbenet. Vink­lernes størrelse har helt afgørende be­tydning for hundens bevægelser og ud­holdenhed. Udstillingsdommere vil gerne være venlige i deres kritik og kan for eksempel skrive: "Bagparten ikke vinklet nok", når der menes: "For stejle bagben".  

 

Vintersnude

kalder man det, når snuden hos en gul labrador bliver lysere om vin­teren. Det har ikke noget at gøre med dårlig pigmentering. Snuden genvinder det meste af farven den følgende som­mer, men bliver med alderen mere og mere lyserød. Det er normalt.

 

Vitaminer

http://www.vitaminspecialisten.com/ Vokseværk er en godartet lidelse, hvor der sker en smertefuld reaktion i selve knog­lemarven. Årsagen kendes ikke, men li­delsen rammer kun unge hunde.

 

Vægt

Er ikke noget bestemt krav. En tæve vejer ca. 25-30 kg og en hanhund om­kring 10 kg mere. Udstillingsdommere ønsker som regel hunden ca. 5 kg tungere end den samme hunds kampvægt, når den er i topkondition til markprøve eller jagt.

 

Top


W


Walking up

se Trampejagt

 

Watertail

er typisk for en labrador, der har været udsat for kulde eller træk i længe­re tid for eksempel på en lang efterårs­dag på andetræk i koldt vand. Et par ti­mer senere kan halen hænge ned på en måde, så man tror, at den er brækket. Hunden har stærke smerter, når den for­søger at logre, og den ser derfor dybt ulykkelig ud. Der er forskellige grader af sygdommen. Det plejer dog ikke at være nødvendigt at søge dyrlæge, da halen bli­ver normal igen, hvis hunden får nogle timers ophold i en varm stue - eventuelt under et tæppe.

 

Working Test

Er en afprøvning af hundene på lignende vilkår, som på B-prøver med den undtagelse at der anvendes dummies som apporterings emner.

 

 

Top


X


 

 

Top


 Y


 

 

 

Top


 Z


 

Top


Æ


Æggeblomme

er et godt tilskudsfoder både rå og kogt, mens æggehvide kun må serveres kogt eller stegt, da rå ægge­hvide forhindrer hundens evne til selv at danne vitaminer i tarmen.

Øjnene skal være middelstore med et ven­ligt og intelligent udtryk. De må hver­ken være for lyse eller for mørke, men brune som hasselnødder.

 

Top


Ø


Øjenpaneler

oprettet af DKK til sane­ring af arvelige øjensygdomme. Øjen­panelet består af dyrlæger, der har gen­nemgået en speciel efteruddannelse og har et specielt udstyr til øjenundersøgel­ser. 

 

Øjenproblemer

Er en sag for dyrlægen. En farveløs klat søvn i øjenkrogen om morgenen bør straks fjernes med en blød serviet, da det ellers kan blive til en hård sårskorpe. Eventuelt kan du bade øjet med lidt kamillete eller borsyrevand. Er klatten farvet, må hunden til dyrlæge. Brug aldrig andres øjensalve og vær op­mærksom på, at øjensalve har begrænset holdbarhed.

 

Øreproblemer

Er en sag for dyrlægen.

Hunden ryster hovedet på en meget ka­rakteristisk måde, hvis der er problemer med et øre. Det kan blot være for meget ørevoks, men også betændelse eller øre­mider. Det er vigtigt at få behandlet en ørebetændelse hurtigt, for hvis hunden kradser sig, risikerer man at få tilført bakterier fra neglene på bagpoten, hvil­ket gør behandlingen vanskeligere. Det ydre øre kan du selv rense med en smu­le olie på et stykke vat, men før det kun så langt ned, som du kan nå med en fin­ger. Stik ALDRIG vatpinde ned i øre­gangen.

 

Ørerne

Virker lige som poterne altid for store til den lille hvalp. På den voksne hund skal ørerne lige præcis være så lan­ge, at man med den yderste snip kan tørre en lille klat søvn væk fra den in­derste øjenkrog.

 

Top


Å 


Åben klasse

Udstillingsklasse for hunde over 15 måneder.

 

Åbenklasse A-prøve

Markprøve som bliver afholdt på en jagt. Adgangskrav: 1. præmie i åben klasse på markprøve B. Dømmes som en kvalitetsbedømmelse hvor der kan gives 1. - 2. - 3. præmie og 0 - B - D.

 

Åbenklasse B-prøve

Markprøve hvor hundene bedømmes 2 af gangen. Adgangskravet er to 1. præmier i begynderklasse eller at hunden er over 20 måneder gammel og har bestået brugsprøven. Dømmes som en kvalitetsbedømmelse hvor der kan gives 1. - 2. - 3. præmie og 0 - B - D.

 

Åndedrættet

Eller hundens almindelige vejrtrækning er ca. 16-20 gange i minut­tet. Ældre hunde trækker vejret lidt færre gange og hvalpe noget hyppigere.

 

Top