Indhold
Præmiering

Alle som gennemfører alle poster præmieres med en 1. præmie som på B prøve i Be-gynderklasse.

Placering

Unghundemesterskabet er en konkurrence, hvor der dystes om titlerne:

1. UHM årstal

2. UHM årstal

3. UHM årstal

4. UHM årstal

Unghundemesterskab

Unghundemesterskab - UHM - er en årlig tilbagevendende begivenhed, der finder sted i den anden fulde weekend i august måned.

 

UHM 2005

 

Det var Region Østjylland som tog initiativ til afvikling af et Unghundemesterskab. Derfor er det Østjylland som hvert år står som arrangør af dette arrangement. 

 

Unghundemesterskabet er med tiden blevet et stort tilløbsstykke med over 100 deltagende ekvipager.  

 

 

 

 

Mesterskabet er de seneste år afholdt i Bjerregrav mose. Området som anvendes til prøven er kendetegnet ved, at jordbunden består af tørv med bevoksning af græs, buske og birketræer, ligesom der er forholdsvis mange vådområder. Terrænnet giver hermed mulighed for at lave et mesterskab med gode og varierende poster. 

 

Adgangskravene er de samme som for deltagelse i Begynderklasse på B prøve, dog er mesterskabet kun åben for hunde der er født i tidsrummet 1. august til 31. juli i perioden fra sidst afholdte mesterskab.

 

Ved bedømmelsen anvendes 20 skalaen (se: Markprøvereglement), således man på hver post kan opnå fra 0 til 20 point.

 

 

Indledende poster i grundforløb

Prøven afvikles med indledende poster. Antallet af poster og opgaver afhænger af praktiske forhold i forhold til terræn og antal tilmeldinger.

 

De indledende poster er alle med enkeltmarkeringer, som er tilrettelagt indenfor begynderklasse-reglement og -vejledningen. 

 

Det er kun hunde der laver diskvalificerende fejl der udgår på indledende poster.

 

Der tildeles point efter hver opgave.

 

For at gå videre fra indledende poster til anden afdeling, som er afprøvning i søg, skal hunden have 11 point og derover på alle opgaver. 

 

Hunde med 10 point og derunder udgår efter indledende poster uanset samlet score.

 

 

Anden afdeling i grundforløb - afprøvning i søg på begynderklasse niveau

 

Afprøvning i søg, som er tilrettelagt indenfor begynderklasse- reglement og -vejledning. Hunde som gennemfører anden afdelings opgaver med point på 11 og derover har opnået en 1. præmie i begynderklasse markprøve B.

 

Semifinale - konkurrencen starter

Disse opgaver er kun åbne for hunde med 1. præmie på dagen - dvs. 11 point og derover på alle poster/opgaver. Der kan være flere poster.

 

Det er op til føreren at beslutte om ekvipagen skal forsætte efter 1. præmien er sikret. I semifinalen bliver UHM mere konkurrencepræget og hundene afprøves udover reglement og vejledning for begynderklassen. 

 

UHM 2005

 

 

Tilmelding

Unghundemesterskabet annonceres i medlemsbladet Retrieveren. Her vil tilmeldingsfrist, pris m.v. fremgår. Tilmelding sker via hundeweb.

 

 

 

 

 

Dissing-Madsens Vandre Præmie
Dan Dissing Madsen gav i 1972 DRK en pokal, som hvert år tildeles vinderen af årets Unghundemesterskab. Du kan se mere her.

 

Her kan du også se oversigten over alle tiders unghundemestre sinden det første mesterskab blev afviklet i 1970.